+48 55 273 37 03  +48 608 791 853

e-mail biuro@malborktravel.pl

 

OLSZTYN

olsztyn

Został założony prze niejakiego Jana z Łajs, mniejwiecej połowie XIV w. Prawa miejskie otrzymuje 31 października 1353. Początkowo miasto funkcjonuje pod nazwą Allenstein, pochodzącej od pruskiej nazwy rzeki Łyny – Alna, Alle.

Olsztyn jest ważnym ośrodkiem turystycznym głównie ze względu na swoje położenie wśród jezior i lasów, w obrębie miasta znajduje się 15 jezior, ale również dzięki licznym zabytkom i innym historycznym atrakcjom turystycznym. Zabytki Olsztyna znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Miasto jest również znane dzięki M. Kopernikowi. Olsztyńskie Planetarium Astronomiczne otwarto – w pięćsetną rocznicę urodzin M. Kopernika. Jest to drugie co do wielkości planetarium w Polsce.

Do najciekawszych obiektów zaliczyć można:

Gotycki Zamek Kapituły Warmińskiej – w pewnym sensie Olsztyn swe istnienie zawdzięcza założeniu tu ośrodka administracyjnego przez kapitułę warmińską. Obiekt, którego budowa rozpoczęła się w roku 1344, najszerzej znanym olsztyńskim zabytkiem i architektonicznym symbolem miasta. Jego ceglana bryła ze schodkowymi szczytami i cylindryczną wieżą do dziś dominuje nas miastem.

Katedra P.W. ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO - Jako dzieło architektury gotyckiej jest on jednym z niewielu olsztyńskich zabytków funkcjonujących w podręcznikach historii architektury. Jest on wpisany w ciąg XIV-wiecznej architektury północnoeuropejskiej. Budowany od około 1370 roku swą ostateczną formę z potężną, ozdobioną tynkowanymi blendami wieżą uzyskał dopiero w 1596 roku.

Starówka - Do chwili obecnej przetrwała wytyczona w Sredniowieczu sieć ulic i część fortyfikacji obronnych. Budynki wchodzące w skład Starego Miasta wspierają się o fundamenty powstałe w Średniowieczu. Na szczególną uwagę zasługuje wybudowana w XIV Wysoka Brama.

Zbudowane w hołdzie na pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, otwarte 19 lutego 1973 Planetarium. Jest to drugi co do wielkości tego typu obiekt w Polsce, oferujący seanse, prezentujące w sposób niezwykle dynamiczny różne ciekawe zjawiska astronomiczne. Miejscowość pobliżu, znajduje się również Obserwatorium Astronomiczne.


OLSZTYNEK

olsztynek

Ta mała miejscowość szczyci się jedną z najstarszych placówek muzealnych na wolnym powietrzu w Europie. Mieszczące się tu Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku powstało w 1909 roku na skraju Ogrodu Zoologicznego w Królewcu, gdzie z terenu ówczesnych Prus Wschodnich zgromadzono ok. 20 obiektów architektury ludowej i 2 obiekty archeologiczne. Jednak ograniczony teren uniemożliwiał jego rozwój i władze prowincji wschodniopruskiej zdecydowały o przeniesieniu w latach 1938 – 1942 go do Olsztynka.

Obecnie Muzeum dysponuje terenem o obszarze blisko 60 ha, zbliżonym fizjograficznie do warmińsko - mazurskiego środowiska naturalnego. Jest pięknie rozrzeźbiony, skrajem przepływa rzeczka Jemiołówka, jest oczko wodne, są oazy leśne i bagienne, pola uprawne, łąki kośne i pastwiska. Wraz ze stosunkowo luźno wkomponowaną zabudową i dużą ilością zieleni, stanowi swoiste uroczysko i interesujący zespół kulturowo - przyrodniczy. Obecność zwierząt hodowlanych i ptactwa domowego ożywiają skansen, zbliżając go do naturalnego środowiska wiejskiego.

Dotychczas zgromadzono 65 obiektów budownictwa ludowego i małej architektury z terenu Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Natangii, Sambii i Małej Litwy. Prezentują różne funkcje (mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, usługowe, sakralne), zróżnicowane konstrukcje i formy architektoniczne. Ukazują w pewnym stopniu występujące zróżnicowanie etniczne w dawnych Prusach Wschodnich.